Selecteer een pagina

Rechtsgebieden

EXPERTISE

Wij staan met onze expertise voor u klaar. Of u nu verdachte of slachtoffer bent. Voor advies of bijstand gedurende het hele proces.

Wij staan u bij tijdens verhoor bij de politie, indien u een strafbeschikking heeft ontvangen of uitgenodigd bent voor een OM-zitting of indien u gedagvaard bent om voor de rechter te verschijnen.

Indien u slachtoffer of nabestaande bent van een misdrijf, kunnen wij u bijstaan als slachtofferadvocaat. Wij staan u bij op het moment van aangifte, bij het opstellen en indienen van een vordering benadeelde partij en gedurende de invorderingsprocedure. 

Wij werken door heel Nederland.

Wij zijn experts op de volgende gebieden:

Strafrecht verdachten

 • Vermogensdelicten (zoals (winkel)diefstal, inbraak, heling, verduistering) 
 • Geweldsdelicten (zoals mishandeling, doodslag, moord, bedreiging, openlijke geweldpleging)
 • Zedenmisdrijven (zoals aanranding, ontucht, verkrachting)
 • Vernieling en verstoring openbare orde (zoals opruiing, huis- en lokaalvredebreuk, deelname aan een criminele organisatie, discriminatie, misdrijven tegen het openbaar gezag)
 • Fraude (oplichting, witwassen)
 • Stalking
 • Mensenhandel 
 • Wegenverkeerswet (zoals rijden onder invloed, snelheidsovertredingen, weigeren van een blaastest of bloedonderzoek, rijden met ongeldig rijbewijs)
 • Opiumwet (zoals bezit / handel in soft / harddrugs)
 • Wet wapens en munitie (zoals voorhanden hebben van een wapen)
 • Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
 • Gratieprocedure 
 • Voorwaardelijke invrijheidstelling 
 • TBS
 • WETS- en WOTS procedures
 • Klaagschriftprocedures (zoals tegen de inhouding van het rijbewijs of tegen inbeslaggenomen goederen)

SLACHTOFFERS EN NABESTAANDEN IN STRAFZAKEN

 • Vordering benadeelde partij in het strafproces:
  • voor slachtoffers van vermogensdelicten (zoals (winkel)diefstal, inbraak, heling, verduistering)
  • voor slachtoffers van geweldsdelicten (zoals mishandeling, doodslag, moord, bedreiging, openlijke
   geweldpleging)
  • voor slachtoffers van zedenmisdrijven (zoals aanranding, ontucht, verkrachting, sexting, grooming)
  • voor slachtoffers van fraude (oplichting, witwassen)
  • voor slachtoffers van stalking
 • Beklag tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv)
 • Aanvraag vergoeding Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Bijstand tijdens verhoor als getuige
 • Bijstand bij het doen van aangifte

Detentierecht

 • Beklagzaken bij de commissie van toezicht
 • Beroepszaken bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 • Procedures bij / tegen de selectiefunctionaris
 • Detentiefasering

Jeugdstrafrecht

 • Vermogensdelicten (zoals (winkel)diefstal, inbraak, heling, verduistering)
 • Geweldsdelicten (zoals mishandeling, doodslag, moord, bedreiging, openlijke geweldpleging)
 • Zedenmisdrijven (zoals aanranding, ontucht, verkrachting)
 • Vernieling en verstoring openbare orde (zoals opruiing, huis- en lokaalvredebreuk, deelname aan een criminele organisatie, discriminatie, misdrijven tegen het openbaar gezag)
 • Fraude (oplichting)
 • Opiumwet (zoals bezit / handel in soft / harddrugs)
 • Wet wapens en munitie (zoals voorhanden hebben van een wapen)
 • PIJ

Jeugdcivielrecht

 • Ondertoezichtstelling
 • Uithuisplaatsing

Overige rechtsgebieden

 • Procedures tegen sluiting van uw woning door de gemeente 
 • Procedures tegen een opgelegde bestuurlijke maatregel door de gemeente
 • Slachtofferzaken civielrechtelijk