Selecteer een pagina

Werkwijze

TARIEVEN

Voordat wij uw opdracht aannemen, bespreken wij de kosten van onze rechtsbijstand met u.

Indien sprake is van onvoldoende financiële draagkracht in uw geval, kunnen wij een verzoek indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand om uw kosten aan onze rechtsbijstand te betalen (een aanvraag toevoeging). De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt aan de hand van uw gegevens of u in aanmerking komt voor deze gefinancierde rechtsbijstand en of u een eigen bijdrage dient te betalen aan ons kantoor.

Indien u niet voor het systeem van gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, zult u de kosten aan rechtsbijstand zelf moeten dragen.

In dat geval zullen we van te voren afspraken over betaling met u maken. Wij zullen met u bespreken welk uurtarief wij hanteren voor de behandeling van uw zaak. Eventueel kan in overleg een vaste prijsafspraak (“fixed fee”) worden gemaakt.